Despre Noi

          Intreprinderea de Stat Centrul de Instruire “Inmacom-Didactic” a fost fondată la 01 martie 1969 de Ministerul Industriei Materialelor de Construcţie al RSS Moldovenesti.

          În prezent întreprinderea este instituţie de învătămînt din subordinea Agenției Proprietății Publice, care înfăptuieşte instruirea profesională a adulţilor prin organizarea cursurilor de calificare, perfecţionare, recalificare si specializare în diferite meserii sau profesii de muncitori si instruirea şi atestarea tehnicienilor si inginerilor în domeniul securităţii industriale si securităţii şi sănătăţii în muncă.

          Învăţămîntul este organizat in bază de contract cu persoanele fizice şi/sau juridice şi din sursele financiare ale acestora. Limbile de studii romană și rusă.

          Activitatea didactică este realizată conform planurilor de invăţămînt si a programelor de studii elaborate si autorizate in modul stabilit de Ministerul Educatiei.

Programele de formare profesională  continuă
sunt acreditate  prin ordinul nr.637 din 28.12.2017 și ordinul nr.1028 din 16.08.2019
ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.

 

Procesul instructiv include:

  1.  Ciclul teoretic;
  2.  Instruirea practică in ateliere si laboratoare;
  3.  Practica in condiţii de producţie la intreprinderi.

          Durata cursurilor se stabileşte în raport cu complexitatea meseriei sau a activităţii respective şi se cuprinde între 0,5 - 5 luni.

          Cursurile finalizează cu examene de calificare.

        Cursanţilor care au susţinut examenul de calificare li se eliberează acte de stat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, care le permit să se încadreze în cîmpul muncii sau să execute anumite funcţii.

      Instituţia are o experienţă bogată in activitatea de învăţămînt, dispune de cadre didactice de înaltă pregatire profesională, de bază materială (săli de studii, ateliere, laboratoare, bibliotecă, cămin), ce permite cursanţilor să obţină cunostinţe şi competențe profesionale.

          Dea lungul timpului s-au stabilit relaţii tradiţionale de parteneriat cu mulţi agenţi economici, în cadrul cărora este organizată practica in condiţii de producţie a cursanţilor, fapt care contribuie la angajarea absolvenţilor în câmpul muncii.

Centrul de Instruire ”Inmacom  -Didactic” invită toți doritorii de a obţine o meserie bună,
o specialitate competitivă pe piaţa forţei de muncă!

 

 

 

Grupele se formează permanent.

Instruirea începe pe măsura formării grupelor.

 

DISPUNEM DE CĂMIN!

 

Telefoane de contact: 022-5231112, 022-523593, 022-523737, 022-533112

e-mai: didactic2013@mail.ru

 

 

Bannere

Ministerul dezvoltarii regionale si constructiilor Republica Moldova Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1252343 | Elaborat de Weblux