Despre Noi

          Intreprinderea de Stat Centrul de Instruire “Inmacom-Didactic” a fost fondată la 01 martie 1969 de Ministerul Industriei Materialelor de Construcţie al RSS Moldovenesti.

          În prezent întreprinderea este instituţie de învătămînt din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor al Republicii Moldova, care înfăptuieşte instruirea profesională a adulţilor prin organizarea cursurilor de calificare, perfecţionare, recalificare si specializare în diferite meserii sau profesii de muncitori si instruirea şi atestarea tehnicienilor si inginerilor în domeniul securităţii industriale si securităţii şi sănătăţii în muncă.

          Învăţămîntul este organizat in bază de contract cu persoanele fizice şi/sau juridice şi din sursele financiare ale acestora. Limbile de studii romană sau rusă.

          Activitatea didactică este realizată conform planurilor de invăţămînt si a programelor de studii elaborate si autorizate in modul stabilit de Ministerul Educatiei.

Programele de formare profesională  continuă sunt acreditate  prin ordinul nr.637 din 28.12.2017 al Ministerului Educației.

        

 
 
 

          Procesul instructiv include:

  • ciclul teoretic
  • instruirea practică in ateliere si laboratoare
  • practica in condiţii de producţie la intreprinderi

          Durata cursurilor se stabileşte în raport cu complexitatea meseriei sau a activităţii respective şi se cuprinde între 0,5 - 6 luni.

          Cursurile finalizează cu examene de calificare.

          Audienţilor care au susţinut examenul de calificare li se eliberează acte de stat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, care le permite să se încadreze în cîmpul muncii sau să execute anumite funcţii.

          Instituţia are o experienţă bogată in activitatea de învăţămînt, dispune de cadre didactice de înaltă pregatire profesională, de bază materială (săli de studii, ateliere, laboratoare, bibliotecă, cămin) ce permite audienţilor să obţină cunostinţe şi abilităţi profesionale performante.
          Are relaţii tradiţionale de parteneriat cu mulţi agenţi economici unde este organizată practica in condiţii de producţie a audienţilor fapt care contribuie la angajarea absolvenţilor în cîmpul muncii.

Centrul de Instruire invită toţi doritorii de a obţine o meserie bună, o specialitate competitivă pe piaţa forţei de muncă.

 

Grupele se formează permanent.

Instruirea începe pe măsura formării grupelor.

Dispunem de cămin.

Telefoane de contact: 022-5231112, 022-523593, 022-523737, 022-533112

e-mai: didactic2013@mail.ru

 

Bannere

Ministerul dezvoltarii regionale si constructiilor Republica Moldova Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1122159 | Elaborat de Weblux