Despre Noi

         INVITAȚIE LA CONCURSUL

PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE AUDIT!

 

Denumirea autorității contractante: Întreprindere de Stat Centrul de Instruire ”Inmacom-Didactic”.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): Chișinău, str. Sarmizegetusa, 43.

Numărul de telefon și persoana de contact: Viorica Macovei, contabil șef, 076054045.

Obiectul achiziției: Auditarea situației financiare anuale individuale a întreprinderii pentru anul 2020.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 02.07.2021, ora 16.00.

Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr.875/2015.

Oferta va fi prezentată în plic sigilat la sediul întreprinderii în biroul 200, anticamera.

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al întreprinderii în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini ( https://inmacom.com.md/ro/index.php?id=44&friendlyname=diferite).

Onorariul de audit se va indica în moneda națională și va include TVA.

Pentru informații suplimentare tel.: 022-52-31-12 și pe sait-ul entității la compartimentul ”Diferite”: https://inmacom.com.md/ro/index.php?id=44&friendlyname=diferite


 

       Intreprinderea de Stat Centrul de Instruire “Inmacom-Didactic” a fost fondată la 01 martie 1969 de Ministerul Industriei Materialelor de Construcţie al RSS Moldovenesti.

          În prezent întreprinderea este instituţie de învătămînt din subordinea Agenției Proprietății Publice, care înfăptuieşte instruirea profesională a adulţilor prin organizarea cursurilor de calificare, perfecţionare, recalificare si specializare în diferite meserii sau profesii de muncitori si instruirea şi atestarea tehnicienilor si inginerilor în domeniul securităţii industriale si securităţii şi sănătăţii în muncă.

          Învăţămîntul este organizat in bază de contract cu persoanele fizice şi/sau juridice şi din sursele financiare ale acestora. Limbile de studii romană și rusă.

          Activitatea didactică este realizată conform planurilor de invăţămînt si a programelor de studii elaborate si autorizate in modul stabilit de Ministerul Educatiei.

Programele de formare profesională  continuă
sunt acreditate  prin ordinul nr.637 din 28.12.2017 și ordinul nr.1028 din 16.08.2019
ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.

 

DISPUNEM DE CĂMIN!

 

FUNCȚII VACANTE!

  1. Metodist la meseriile tehnice și din domeniul construcții
  2. Cadru didactic la meseriile din domeniul construcții.

Telefoane de contact: 022-5231112, 022-523593, 022-523737, 022-533112

e-mai: didactic2013@mail.ru

 

 

Bannere

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1308815 | Elaborat de Weblux