Artificier

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

ARTIFICIER

 

Codul -  754201

Domeniul ocupațional – ARTIFICIERI

 

Numărul de ore

Total – 186 , din care: teorie – 68 ore, activități practice – 22 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria artificier
 (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  artificierul este  persoana care urmează să execute lucrări de poziționare, montare și detonare de explozibile la exploatările miniere, cariere și șantiere de demolare.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască proprietățile materialelor și mijloacelor de dinamitare, normele de consum și metodele de încercare a materialelor explozive, construcția și principiul de funcționare a explodorului;

―   Să cunoască și să aplice metode/tehnici de efectuare a lucrărilor de dinamitare în minerit;

―   Să cunoască și aplice norme (cerințe) de securitate la executarea lucrărilor de dinamitare.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca artificier și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor de dinamitare în minerit.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de artificier la întreprinderile din domeniul mineritului din Republica Moldova și peste hotarele țării.

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047259 | Elaborat de Weblux