Ciuruitor

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

CIURUITOR

 

Codul -  811204

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor

 

Numărul de ore

Total – 138 , din care: teorie – 34 ore, activități practice – 24 ore, practică în producere – 80 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria ciuruitor (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  ciuruitorul este  persoana care urmează să acționeze  și să monitorizeze mașinile și echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei, pentru  a recupera produse de calitate pentru utilizare și construcții.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice, principiul de funcționare modalitățile și domeniile de utilizare a utilajului, instalațiilor și echipamentelor de ciuruire;

―   Să cunoască și să aplice cerințe de securitate la executarea lucrărilor de ciuruire;

―   Să aplice metode/tehnici, reguli și norme tehnice la ciuruire în dependență de proprietățile materiei prime și tipul utilajului utilizat, la exploatarea și întreținerea tehnică a utilajului, instalațiilor și echipamentele de ciuruire.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca ciuruitor și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu utilajele, instalațiile și echipamentele de ciuruire.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de ciuruitor la întreprinderile din domeniul mineritului din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047275 | Elaborat de Weblux