Conducător încărcător (auto, electro)

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

CONDUCĂTOR ÎNCĂRCĂTOR

 

Codul -  11901

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de transport  mărfuri paletizate

 

Numărul de ore

Total – 236 , din care: teorie – 54 ore, activități practice – 22 ore, practică în producere – 160 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria conducător încărcător  (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului: Conducătorul încărcător este  persoana care urmează să conducă și să aplice reguli de ridicare, deplasare și stivuire a sarcinilor cu încărcătoarele.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a încărcătoarelor;

―   Să conducă încărcătorul electric și autoîncărcătorul și să utilizeze mecanismele și dispozitivele de încărcare;

―   Să organizeze procesul de lucru cu încărcătoarele;

―   Să execute întreținerea tehnică și reparația curentă a încărcătoarelor

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca conducător încărcător și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de conducător încărcător la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

CONDUCĂTOR ELECTROÎNCĂRCĂTOR

 

Codul -  11901

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de transport  mărfuri paletizate

 

Numărul de ore

Total – 134 , din care: teorie – 40 ore, activități practice – 14 ore, practică în producere – 80 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria conducător electroîncărcător  (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului: Conducătorul electroîncărcător este  persoana care urmează să conducă și să aplice reguli de ridicare, deplasare și stivuire a sarcinilor cu electroîncărcătoarele.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a electroîncărcătoarelor;

―   Să conducă electroîncărcătorul și să utilizeze mecanismele și dispozitivele de încărcare;

―   Să organizeze procesul de lucru cu electroîncărcătoarele;

―   Să execute întreținerea tehnică și reparația curentă a electroîncărcătoarelor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca conducător electroîncărcător și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de conducător electroîncărcător la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

CONDUCĂTOR AUTOÎNCĂRCĂTOR

 

Codul -  11901

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de transport  mărfuri paletizate

 

Numărul de ore

Total – 134 , din care: teorie – 40 ore, activități practice – 14 ore, practică în producere – 80 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria conducător autoîncărcător  (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului: Conducătorul autoîncărcător este  persoana care urmează să conducă și să aplice reguli de ridicare, deplasare și stivuire a sarcinilor cu autoîncărcătoarele.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a autoîncărcătoarelor;

―   Să conducă autoîncărcătorul și să utilizeze mecanismele și dispozitivele de încărcare;

―   Să organizeze procesul de lucru cu autoîncărcătoarele;

―   Să execute întreținerea tehnică și reparația curentă a autoîncărcătoarelor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca conducător autoîncărcător și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de conducător autoîncărcător la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047261 | Elaborat de Weblux