Conducător auto categoria ”B” (șofer)

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

CONDUCĂTOR AUTO CATEGORIA ”B”

 

Codul -  832202

Domeniul ocupațional – Conducători de autovehicule

 

Numărul de ore

Total – 184 , din care: teorie – 144 ore, activități practice – 40 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 17 ani;

˗       apt de a practica meseria conducător de autovehicule  categoria ”B”  (adeverință medicală)

 

Forma de organizare

Cursuri serale. Frecvență obligatorie (3 zile în săptămână).

       

Descrierea succintă a cursului:  conducător de autovehicule  categoria ”B” este  persoana care urmează să conducă  autovehicule cu masa pînă la 3500 kg și nu mai mult de 8 persoane, șă cunoască și să respecte legislația rutieră, siguranța la trafic, construcția și exploatarea autovehiculului.

Cursul se desfășoară în grupuri mici de la 5 persoane, în formă de:

˗       Lecții teoretice care se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Activități practice care se petrec cu automobile cu cutie mecanică sau cutie automat pe teren de instruire practică amenajat cu elemente curte, parcare, rampă (estacadă) și pe itinerare (rute) coordonate corespunzător.

Lecțiile teoretice se petrec conform orarului, aprobat corespunzător, în zilele de marți, miercuri și joi de la ora 1720 până la 2010.

Instruirea practică în conducerea autovehiculului se petrece conform graficului coordonat cu cursanții și aprobat corespunzător, în zilele de luni-sâmbătă.

Profesorii și instructorii sunt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul transportului rutier.

 

Absolvenții cursului vor fi capabili să:

―    Exploateze și să conducă în siguranță vehicule din categoria ”B” în traficul rutier;

―    Aplice prevederile legislației în domeniul traficului rutier;

―    Valorifice corect și oportun situația din traficul rutier în conformitate cu legislația rutieră;

―    Rezolve prin colaborare situații-probleme create în traficul rutier;

―    Acorde primul ajutor în condițiile traficului rutier.

Cursul finalizează cu examen intern susținut în școală, care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor care au promovat examenul intern li se eliberează fișa de școlarizare în baza căreia absolvenții pot fi programați la examenul de calificare de la secția de examinare a Direcției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto.

După susținerea examenului de calificare se eliberează permisul de conducere a autovehiculelor din cat. B, care oferă posibilitatea de angajare în câmpul muncii ca șofer.

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047278 | Elaborat de Weblux