Electrogazosudor

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

ELECTROGAZOSUDOR

Codul -  721202

Domeniul ocupațional  -  Sudori și debitori autogen

Numărul de ore

Total – 334, din care: teorie – 98 ore, activități practice în laborator – 76 ore, practică în producere – 160 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 17 ani;

˗       apt de a practica meseria electrogazosudor (Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice se petrec în Laboratorul de sudare, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere este organizată la întreprindere cu care  Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

       1            Să interpreteze desenele tehnice, să identifice semifabricatele, componente necesare executării pieselor sudate și particularitățile tehnologice de sudare înscrise în documentația tehnică;

       2            Să identifice, să aleagă și să pregătească corect semifabricatele pentru obținerea unei piese sudate dorite;

       3            Să realizeze îmbinări sudate manual în diferite poziții de sudare din diferite materiale metalice cu electrozi înveliți;

       4            Să realizeze îmbinări sudate din materiale metalice feroase și neferoase cu electrozi nefuzibili în mediu de gaz protector argon prin procedeul WIG;

       5            Să realizeze îmbinări sudate din materiale metalice feroase și neferoase cu electrozi fuzibili în mediu de gaz protector argon prin procedeul MIG și în mediu de gaz protector bioxid de carbon prin procedeul MAG;

       6            Să realizeze îmbinări sudate în diferite poziții de sudare din diferite materiale metalice cu flacăra de gaz;

       7            Să realizeze tăierea materialelor metalice cu flacăra de gaz și oxigen;

       8            Să identifice defectele de sudare prin controlul vizual a probelor sudate.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică – executarea cusăturilor de sudură.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca Electrogazosudor și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de electrogazosudor la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să practice activități individuale de prestare a serviciilor de sudare în baza patentei de întreprinzător.         

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047272 | Elaborat de Weblux