Fierar-betonist

         

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

 

Denumirea 

FIERAR  BETONIST

Codul - 711409

Domeniul ocupațional – Muncitori constructori

Numărul de ore

Total – 234 , din care: teorie – 46 ore, activități practice în laborator – 28 ore, practică în producere – 160 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 16 ani;

˗       apt de a practica meseria de fierar betonist
(Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului : Fierar betonistul  este o persoană cu cunoștințe și deprinderi speciale capabilă să efectueze lucrări de armare și betonare a elementelor constructive ale clădirilor.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice au loc în Laboratorul de betonare și zidării, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderi cu care Centrul de Instruire are semnate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc în baza unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să execute lucrări de asamblare și montare a elementelor de armare;

―   Să execute lucrări de prepare a betoanelor;

―   Să realizeze turnarea betonului în construcții;

―   Să monteze elementele de cofraj.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică în executarea lucrărilor de armare, betonare.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca fierar betonist de categoria a treia și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de fierar betonist la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele.

 

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047268 | Elaborat de Weblux