Lăcătuș auto

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

LĂCĂTUȘ AUTO

 

Codul -  832202

Domeniul ocupațional – Diagnosticarea, întreținerea tehnică și repararea automobilelor

 

Numărul de ore

Total – 536 , din care: teorie – 154 ore, activități practice – 102 ore,
practica în producere – 280 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 16 ani;

˗       apt de a practica meseria lăcătuș auto
(adeverință medicală)

 

Forma de organizare

Cursuri de zi sau serale. Frecvență obligatorie (5 zile în săptămână).

       

Descrierea succintă a cursului:  lăcătuș auto  este  persoana care urmează să execute diagnosticarea instalațiilor, sistemelor și agregatelor; întreținerea tehnică și repararea instalațiilor, sistemelor, agregatelor și pieselor automobilelor, să cunoască construcția și funcționarea instalațiilor – sistemelor automobilelor.

Cursul se desfășoară în grupuri mici de la 5 persoane, în formă de:

˗       Lecții teoretice petrecute în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Activități practice  în laboratoarele  Centrului de Instruire.

˗       Practica în producere, la întreprinderile specializate cu care Centrul de Instruire colaborează mai mulți ani.

Lecțiile teoretice și activitățile practice se petrec conform orarului, aprobat corespunzător, în zilele de luni-vineri, între orele 800 – 1220, 1250 - 1710.

Profesorii și maiștrii instructori sunt persoane cu experiență în domeniul transportului auto și reparației.

 

Absolvenții cursului vor fi capabili să:

―    Respecte tehnica securității în procesul de producție;

―    Verifice starea tehnică a instalațiilor, sistemelor și agregatelor;

―    Cunoască construcția și funcționarea agregatelor;

―    Execute întreținerea tehnică a sistemelor și instalațiilor;

―    Determine starea tehnică a pieselor;

―    Rezolve problemele și deranjamentele posibile apărute pe parcursul exploatării.

Cursul finalizează cu examen de calificare care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor care au susținut cu succes examenul li se eliberează certificat de calificare profesională care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.         

 

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047267 | Elaborat de Weblux