Lăcătuș instalator tehnică sanitară

    ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA DE CURS

 

Denumirea 

LĂCĂTUȘ INSTALATOR TEHNICĂ SANITARĂ

Codul -  712615

Domeniul ocupațional – Lucrări în construcții

Numărul de ore

Total – 374, din care: teorie – 76 ore, activități practice în laborator – 58 ore, practică în producere – 240 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 17 ani;

˗       apt de a practica meseria Lăcătuș instalator tehnică sanitară (Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice se petrec în laboratorul pentru instruire practică, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere  este organizată la întreprindere cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

˗            Să monteze instalații interioare de apă, canalizare și de încălzire;

˗            Să pregătească, prelucreze și să confecționeze ansambluri și subansambluri tehnico-sanitare;

˗            Să monteze și demonteze obiecte și accesorii tehnico-sanitare, să verifice și să regleze funcționalitatea lor;

˗            Să identifice, să localizeze și să remedieze defecțiunile apărute la instalațiile interioare de apă, canalizare și termice;

˗            Să identifice și să aprecieze necesarul de materiale, armaturi, obiecte și accesorii necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemelor tehnico-sanitare.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică – executarea lucrărilor practice din domeniul de specialitate.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca ”Lăcătuș instalator tehnică sanitară” și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de Lăcătuș instalator tehnică sanitară la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale în bază de patentă.     

 

 

 

 

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047253 | Elaborat de Weblux