Mașinist la automacara

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA AUTOMACARALE

 

Codul -  834319

Domeniul ocupațional – Conducători la macarale, poduri mobile, liftări subterane și asimilații

 

Numărul de ore

Total – 200 , din care: teorie – 72 ore, activități practice – 32 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la automacara (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la automacara este  persoana care urmează să conducă  și să aplice reguli de ridicare și transportare a sarcinilor cu macaralele turn.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a automacaralelor;

―   Să cunoască cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea automacaralelor;

―   Să execute lucrări cu automacaralele asigurând aplicarea metodelor de legare-agățare și de ridicare/transportare a sarcinilor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la automacara și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu automacaralele.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la automacara la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047258 | Elaborat de Weblux