Mașinist la excavator

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA EXCAVATOR CU O SINGURĂ CUPĂ

 

Codul -  834211

Domeniul ocupațional – Conducători de mașini și utilaje terasiere

 

Numărul de ore

Total – 288 , din care: teorie – 94 ore, activități practice – 34 ore, practică în producere – 160 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la excavator cu o singură cupă
  (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului: mașinistul la excavatorul cu o singură cupă este  persoana care urmează să conducă  excavatoare și să execute lucrări de excavație în abataje, cariere și mine.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a excavatoarelor;

―   Să cunoască și să aplice reguli de executare a lucrărilor de excavație în abataj, cariere, mine;

―   Să cunoască și să aplice metode de diagnosticare, întreținere tehnică, remedierea posibilelor dereglări în exploatarea excavatoarelor;

―   Să execute lucrări de excavație în abataje, cariere, mine și șantiere de construcție.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprindere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la excavator cu o singură cupă și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la excavator cu o singură cupă la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047263 | Elaborat de Weblux