Mașinist la instalația de foraj

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MOTORIST LA INSTALAȚIA DE FORAJ

 

Codul -  811322

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de foraj și sonde de extragere a țițeiului

 

Numărul de ore

Total – 182 , din care: teorie – 54 ore, activități practice – 32 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria motorist la instalația de foraj (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  motoristul la instalația de foraj este  persoana care urmează să execute lucrări de reglare, asamblare și acționare a utilajelor (instalațiilor) de foraj și a echipamentelor similare pentru săparea puțurilor, extragerea minereurilor, lichidelor și gazelor sau pentru diverse alte scopuri.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice, principiul de funcționare modalitățile și domeniile de utilizare a utilajului, instalațiilor și echipamentelor de forat;

―   Să cunoască și să aplice cerințe de securitate la executarea lucrărilor de forat;

―   Să aplice metode/tehnici, reguli și norme tehnice la exploatarea și întreținerea tehnică a utilajului, instalațiilor și echipamentele de forat și de forare a sondelor în conformitate cu specificul lucrărilor care urmează să le execute.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca motorist la instalația de foraj și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu utilajele, instalațiile și echipamentele de forat.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de motorist la instalația de foraj la întreprinderile din domeniul mineritului din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047279 | Elaborat de Weblux