Mașinist la mașina de tăiat piatră

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA MAȘINA DE TĂIAT PIATRĂ

 

Codul -  811212

Domeniul ocupațional – Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor

 

Numărul de ore

Total – 180 , din care: teorie – 56 ore, activități practice – 28 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la mașina de tăiat piatră (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la mașina de tăiat piatră este  persoana care urmează să acționeze  și să monitorizeze mașinile și echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei, pentru a recupera produse de calitate pentru utilizare și construcții.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a mașinii de tăiat piatră;

―   Să cunoască și să aplice cerințe de securitate la executarea lucrărilor de extragere a pietrei de construcții cu mașina de tăiat piatră;

―   Să execute lucrări de extragere a pietrei de construcție, de întreținere și exploatare a mașinii de tăiat piatră.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la mașina de tăiat piatră și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu mașina de tăiat piatră.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la mașina de tăiat piatră la întreprinderile din domeniul mineritului din Republica Moldova și peste hotarele țării.

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047264 | Elaborat de Weblux