Mașinist la macarale (cale ferată, turn, pod rulant, pneuri și șenile)

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA MACARALE PE PNEURI ȘI ȘENILE

 

Codul -  834319

Domeniul ocupațional – Conducători la macarale, poduri mobile, liftări subterane și asimilații

 

Numărul de ore

Total – 184 , din care: teorie – 60 ore, activități practice – 28 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la macarale pe pneuri și șenile (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la macarale pe pneuri și șenile este  persoana care urmează să conducă  și să aplice reguli de ridicare și transportare a sarcinilor cu macaralele pe pneuri și șenile.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a macaralelor pe pneuri și șenile;

―   Să cunoască cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea macaralelor pe pneuri și șenile;

―   Să execute lucrări cu macaralele pe pneuri și șenile asigurând aplicarea metodelor de legare-agățare și de ridicare/transportare a sarcinilor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la macarale pe pneuri și șenile și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu macaralele pe pneuri și șenile.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la macarale pe pneuri și șenile la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA MACARALE PE CALE FERATĂ

 

Codul -  834319

Domeniul ocupațional – Conducători la macarale, poduri mobile, liftări subterane și asimilații

 

Numărul de ore

Total – 184 , din care: teorie – 60 ore, activități practice – 28 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la macarale pe cale ferată (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la macarale pe cale ferată este  persoana care urmează să conducă  și să aplice reguli de ridicare și transportare a sarcinilor cu macaralele pe cale ferată.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a macaralelor pe cale ferată;

―   Să cunoască cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea macaralelor pe cale ferată;

―   Să execute lucrări cu macaralele pe cale ferată asigurând aplicarea metodelor de legare-agățare și de ridicare/transportare a sarcinilor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la macarale pe cale ferată și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu macaralele pe cale ferată.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la macarale pe cale ferată la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA MACARALE POD RULANT

 

Codul -  834319

Domeniul ocupațional – Conducători la macarale, poduri mobile, liftări subterane și asimilații

 

Numărul de ore

Total – 200 , din care: teorie – 72 ore, activități practice – 32 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la macarale pod rulant (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la macarale pod rulant este  persoana care urmează să conducă  și să aplice reguli de ridicare și transportare a sarcinilor cu macaralele pod rulant.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a macaralelor pod rulant;

―   Să cunoască cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea macaralelor pod rulant;

―   Să execute lucrări cu macaralele pod rulant asigurând aplicarea metodelor de legare-agățare și de ridicare/transportare a sarcinilor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la macarale pod rulant și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu macaralele pod rulant.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la macarale pod rulant la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

Denumirea

MAȘINIST LA MACARALE TURN

 

Codul -  834319

Domeniul ocupațional – Conducători la macarale, poduri mobile, liftări subterane și asimilații

 

Numărul de ore

Total – 200 , din care: teorie – 72 ore, activități practice – 32 ore, practică în producere – 96 ore.

 

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 18 ani;

˗       apt de a practica meseria mașinist la macarale turn (adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

       

Descrierea succintă a cursului:  mașinistul la macarale turn este  persoana care urmează să conducă  și să aplice reguli de ridicare și transportare a sarcinilor cu macaralele turn.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice și activități practice se petrec în săli de studii amenajate și asigurate cu echipament necesar.

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderile cu care Centrul de Instruire are încheiate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să cunoască construcția, caracteristicile tehnice și principiul de funcționare a macaralelor turn;

―   Să cunoască cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea macaralelor turn;

―   Să execute lucrări cu macaralele turn asigurând aplicarea metodelor de legare-agățare și de ridicare/transportare a sarcinilor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include proba practică la întreprinderea repartizată la practica de producere și probă teoretică – test oral.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca mașinist la macarale turn și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM și permis de exercitare pentru desfășurarea lucrărilor cu macaralele turn.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de mașinist la macarale turn la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării.

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047282 | Elaborat de Weblux