Pietrar-zidar

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,  e-mai: didactic2013@mail.ru     

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

 

Denumirea 

PIETRAR-ZIDAR

Codul - 711202

Domeniul ocupațional – Muncitori constructori

Numărul de ore

Total – 194 , din care: teorie – 42 ore, activități practice în laborator – 32 ore, practică în producere – 120 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 17 ani;

˗       apt de a practica meseria de pietrar-zidar
(Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului : Pietrar-zidarul este o persoană cu cunoștințe și deprinderi speciale capabilă să efectueze lucrări de zidărie a elementelor constructive ale clădirilor (fundații, pereți, stâlpi etc.).

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

―   Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

―   Activitățile practice au loc în Laboratorul de betonare și zidării, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

―   Practica în producere este organizată la întreprinderi cu care Centrul de Instruire are semnate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc în baza unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să identifice materialele pentru zidării;

―   Să prepare mortare pentru zidării;

―   Să realizeze lucrări de zidărie a diferitor elemente constructive ale clădirilor (fundații, pereți, stâlpi etc.);

―   Să realizeze elemente de beton armat în zidărie;

―   Să efectueze lucrări de reabilitare a construcțiilor de zidărie.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică în executarea lucrărilor de zidărie.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca Pietrar-zidar de categoria a treia și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de Pietrar-zidar la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale la executarea lucrărilor de zidărie în bază de patentă.  

 

 

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047280 | Elaborat de Weblux