Tencuitor, Zugrav, Placator cu plăci

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE INSTRUIRE ”INMACOM-DIDACTIC”

Adresa: Chişinău, str. Sarmizegetusa, 43

telefon: 52-35-93, 52-31-12,  52-37-37,   e-mai: didactic2013@mail.ru

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

 

 

Denumirea 

TENCUITOR

Codul - 713107

Domeniul ocupațional – Muncitori constructori

Numărul de ore

Total – 146 , din care: teorie – 34 ore, activități practice în laborator – 32 ore, practică în producere – 80 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 16 ani;

˗       apt de a practica meseria de zugrav
(Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului : Tencuitorul este o persoană cu cunoștințe și deprinderi speciale capabilă să efectueze lucrări de tencuieli.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice au loc în Laboratorul de lucrări de finisare, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderi cu care Centrul de Instruire are semnate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc în baza unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să prepare mortarele pentru tencuieli;

―   Să execute tencuieli obișnuite și decorative;

―   Să execute tencuieli pe bază de amestecuri uscate;

―   Să execute lucrări de reparație a tencuielilor;

―   Să execute șape.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică la lucrări de tencuire a suprafețelor.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca Tencuitor de categoria a treia și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de tencuitor la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale  în domeniul executării tencuielilor în bază de patentă.

 

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

 

Denumirea                        ZUGRAV

Codul – 713103               Domeniul ocupațional – Muncitori constructori

Numărul de ore             Total – 122 , din care: teorie – 36 ore, activități practice în

                                         laborator – 26 ore, practică în producere – 60 ore.

Baza admiterii                Studii minime             studii gimnaziale;

                                         Vârsta                          de la 16 ani;

                                         Starea sănătății            apt de a practica meseria de zugrav

                                                                             (Adeverință medicală F-086e)

 

Forma de organizare     Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului : Zugravul este o persoană cu cunoștințe și deprinderi speciale capabilă să efectueze lucrări de zugrăvire, vopsire și tapetare pe diferite suprafețe ale construcțiilor.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice au loc în Laboratorul de lucrări de finisare, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderi cu care Centrul de Instruire are semnate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc în baza unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să organizeze rațional procesul de vopsitorii;

―   Să prepare compoziții pentru lucrări de finisare;

―   Să zugrăvească/vopsească suprafețele;

―   Să efectueze lucrări de tapetare a suprafețelor.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică la lucrări de zugrăveli și tapetare.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca Zugrav de categoria a treia și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de zugravi la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale de zugrăvire/vopsire și tapetare a suprafețelor în bază de patentă.

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE CURS

 

Denumirea

PLACATOR CU PLĂCI

Codul - 712211

Domeniul ocupațional – Muncitori constructori

Numărul de ore

Total – 144 , din care: teorie – 36 ore, activități practice în laborator – 28 ore, practică în producere – 80 ore.

Baza admiterii

Studii minime
Vârsta
Starea sănătății

˗       studii gimnaziale;

˗       de la 16 ani;

˗       apt de a practica meseria de placator cu plăci     (Adeverință medicală F-086e)

Forma de organizare

Cu frecvență la zi

Descrierea succintă a cursului : Placatorul cu plăci este o persoană cu cunoștințe și deprinderi speciale capabilă să efectueze lucrări de placare a suprafețele orizontale și verticale ale construcțiilor.

Cursul se desfășoară în grupuri mici (5-6 persoane), în formă de:

˗       Lecții teoretice, care se petrec în sălile de studii;

˗       Activitățile practice au loc în Laboratorul de lucrări de finisare, amenajat și asigurat cu echipament necesar;

˗       Practica în producere este organizată la întreprinderi cu care Centrul de Instruire are semnate contracte de colaborare.

Activitățile didactice au loc în baza unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi.

Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

―   Să pregătească materialele pentru placare;

―   Să realizeze placarea cu plăci ceramice;

―   Să realizeze placarea cu piatră naturală;

―   Să realizeze pardoseli din plăci.

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică la lucrări de placare.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca placator cu plăci de categoria a treia și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de placator cu plăci la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale de placare a suprafețelor în bază de patentă.

 

 

 

 

      

Copyright © Inmacom-Didactic | Vizitatori pe site: 1047262 | Elaborat de Weblux